arrow_scroll-01

BYUTVIKLING

Om Herbarium

Det største byutviklingsprosjektet
i Stavanger på 50 år er ferdig og i full drift!

Et nytt Stavanger Sentrum har tatt form med det som er byens nye Rådhuskvartal. Herbarium er det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år, og eies i dag av SVG Property.
Stavanger sentrum har idag den beste kollektivdekningen i regionen, samtidig finnes det veldig god parkeringsdekning og enkel tilkomst i sentrum. I Ankerkvartalet et steinkast i fra, er det i dag et etablert restaurant-og kontormiljøer med selskaper innen bank, finans, advokat, konsulent og oljerelatert virksomhet. På tomten til gamle Straensenteret har vår tidligere eier Øgreid bygd det som har blitt byens mest attraktive kjøpesenter og kontorbygg. Prosjektet er tegnet av Snøhetta, og vil være med å videreutvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon innen shopping og kontor.. Lokalene har en høy kvalitet, og er særlig areal-, og energieffektive.
Byparken på taket av Herbarium, er et av byens flotteste oppholdsrom,og er åpen for hele byens befolkning.
Det er god parkeringsdekning i 2. etasje, og tilknytning til offentlig parkeringsanlegg i P-Kyrre (Totalt 400 parkeringsplasser), med direkte adkomst til både butikker og kontorer.
frame%2001
Shopping-miljø

Butikkene i Herbarium inneholder en fin miks, der alle i familien finner det de liker.
Variasjon som ryktes blandt venner og kjente, her må vi tilbake igjen.
Flere av av de unike butikkene er ikke i Stavanger sentrum fra før, noe som gjør at Herbarium utfyller sentrum på en perfekt måte.

Smilene du møter gir deg signal om at her stortrives både våre ansatte og våre mange besøkende, i et fantastisk miljø. 

Velkommen innom for en hyggelig handel!
Business-miljø

Samlingen av butikker, bedrifter og opplevelser i Herbarium, gjør at alle ser fram til å gå på jobb, hver eneste dag.  

De ansatte i kontoretasjene gleder seg til den gode lunchen er over, og de kan også ta seg god tid før de tar turen hjem etter arbeidstid.
Dette er miljøet vi har skapt i Herbarium, der trivsel er nøkkelordet.


 
frame%2002

Nøkkelinformasjon

Tomtestørrelse – mål (dekar)   5,1 mål  
Område for lagring av gjenvinnbart avfall ca 100 m2  
Beregnet strømforbruk 75 kWh/m2  
Beregnet bruk av fossil energi  0 kWh/m2  
Beregnet produksjon av fornybar energi  0 kWh/m2  
Beregnet vannforbruk 0,2 m3/m2  
Energiklasse A  
cam7

Miljø og Bærekraft

Grønne Tak:
  • Parkanlegg på taket er tilgjengelig for byens befolkning. Grønne tak hever de estetiske verdiene på bygget og bidrar til økt biologisk mangfold i bymiljøet.
  • Ved store nedbørsmengder vil avrenning til gater og avløpsnett forsinkes og faren for oversvømmelse reduseres.
Miljøbelastningen:
  • Informasjon og dialog med leietakere og naboer ga verdifulle miljøinnspill.
  • Prosjektteamet hadde ambisjoner om at bruk av energibesparende utstyr og høye krav til avfallssortering skulle gi minimal belastning for miljøet og brukere av byområdet.
Miljøsertifisering:
  • BREEAM-NOR Excellent for Shopping
  • BREEAM-NOR Excellent for Business