BYUTVIKLING

Om Herbarium

arrow_scroll-01

Det største byutviklingsprosjektet
i Stavanger på 50 år

Et nytt Stavanger Sentrum skal ta form i det som blir fremtidens Rådhuskvartal. Med Herbarium tar Øgreid Eiendom Sentrum ansvaret for det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år.
Stavanger sentrum har idag den beste kollektivdekningen i regionen, samtidig finnes det god parkeringsdekning og enkel tilkomst i sentrum. I Ankerkvartalet er det i dag et etablert restaurant-og kontormiljø med selskaper innen bank, finans, advokat, konsulent og oljerelatert virksomhet. På Straensenteret kommer vi til å bygge byens mest attraktive kontorsenter på ca8.000 kvm. Prosjektet er tegnet av Snøhetta, og vil være med å utvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon som arbeidsplass. Lokalene vil ha en høy kvalitet, og være særlig arealeffektive. Det blir etablert kantineløsning, trening-og garderobefasiliteter. Taket blir et av byens flotteste oppholdsrom, med restaurant og utsikt utover byen. Det blir parkering i 2. etasje, og i tilknyttet offentlig parkeringsanlegg (310 plasser), med direkte adkomst med heis til kontorene.

Ferdigstillelse og åpning i oktober 2019. Det blir travelt fremover!

Kjetil Thulin / Daglig leder Øgreid Eiendom Sentrum
Shopping-miljø
Butikkene i Herbarium skal være et galleri, der alle i familien finner det de liker. Variasjon som ryktes blandt venner og kjente, her må vi tilbake igjen. Smilene du møter gir deg signal om at også handels-miljøet er vellykket. Fordi Snøhetta også tenkte på dette i planleggingen av bygget. Ønsker du å bli en del av dette butikk-miljøet? Velkommen som leietaker.

Ønsker du å oppleve dette butikk-miljøet? Velkommen!
frame%2001
Business-miljø
Samlingen av butikker, bedrifter og opplevelser i Herbarium, gjør at alle kan glede seg til å gå på jobb. Ingen jobb er kjedelig her! Du vil glede deg til den gode lunchen er over, og du kan også ta deg god tid før du tar hjem etter arbeidstid. Dette er miljøet vi ønsker å skape i Herbarium.


 
frame%2002

Nøkkelinformasjon

Tomtestørrelse – mål (dekar)   5,1 mål  
Område for lagring av gjenvinnbart avfall ca 100 m2  
Beregnet strømforbruk 75 kWh/m2  
Beregnet bruk av fossil energi  0 kWh/m2  
Beregnet produksjon av fornybar energi  0 kWh/m2  
Beregnet vannforbruk 0,2 m3/m2  
Energiklasse A  
cam7

Miljø og Bærekraft

Grønne Tak:
  • Parkanlegg på taket blir tilgjengelig for byens befolkning. Grønne tak hever de estetiske verdiene på bygget og bidrar til økt biologisk mangfold i bymiljøet.
  • Ved store nedbørsmengder vil avrenning til gater og avløpsnett forsinkes og faren for oversvømmelse reduseres.
Miljøbelastningen:
  • Informasjon og dialog med leietakere og naboer gir verdifulle miljøinnspill.
  • Prosjektteamet har ambisjoner om at bruk av energibesparende utstyr og høye krav til avfallssortering skal gi minimal belastning for miljøet og brukere av byområdet.
Miljøsertifisering:
  • BREEAM-NOR Excellent for Shopping
  • BREEAM-NOR Excellent for Business