BYUTVIKLING

Om Herbarium

arrow_scroll-01

Det største byutviklingsprosjektet
i Stavanger på 50 år er ferdig og i full drift!

Et nytt Stavanger Sentrum tar form med det som blir fremtidens Rådhuskvartal. Og med Herbarium har Øgreid Eiendom Sentrum tatt ansvaret for det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år.
Stavanger sentrum har idag den beste kollektivdekningen i regionen, samtidig finnes det god parkeringsdekning og enkel tilkomst i sentrum. I Ankerkvartalet er det i dag et etablert restaurant-og kontormiljøer med selskaper innen bank, finans, advokat, konsulent og oljerelatert virksomhet. På tomten til gamle Straensenteret har Øgreid bygd det som har blitt byens mest attraktive kontorsenter på ca 7.500 kvm. Prosjektet er tegnet av Snøhetta, og vil være med å utvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon som arbeidsplass. Lokalene har en høy kvalitet, og være særlig arealeffektive. Det er etablert kantineløsning, trening-og garderobefasiliteter. Taket er et av byens flotteste oppholdsrom.. Det er god parkeringsdekning i 2. etasje, og tilknytning til offentlig parkeringsanlegg i P-Kyrre (310 plasser), med direkte adkomst til både butikker og kontorer.
Shopping-miljø

Butikkene i Herbarium er et galleri, der alle i familien finner det de liker. Variasjon som ryktes blandt venner og kjente, her må vi tilbake igjen. Smilene du møter gir deg signal om at også handels-miljøet er vellykket. Fordi Snøhetta også tenkte på dette i planleggingen av bygget. Ønsker du å bli en del av dette butikk-miljøet? Velkommen som leietaker.

Ønsker du å oppleve dette butikk-miljøet? Velkommen innom for en hyggelig handel!
frame%2001
Business-miljø

Samlingen av butikker, bedrifter og opplevelser i Herbarium, gjør at alle kan glede seg til å gå på jobb. Ingen jobb er kjedelig her! Du vil glede deg til den gode lunchen er over, og du kan også ta deg god tid før du tar hjem etter arbeidstid. Dette er miljøet vi skaper i Herbarium.


 
frame%2002

Nøkkelinformasjon

Tomtestørrelse – mål (dekar)   5,1 mål  
Område for lagring av gjenvinnbart avfall ca 100 m2  
Beregnet strømforbruk 75 kWh/m2  
Beregnet bruk av fossil energi  0 kWh/m2  
Beregnet produksjon av fornybar energi  0 kWh/m2  
Beregnet vannforbruk 0,2 m3/m2  
Energiklasse A  
cam7

Miljø og Bærekraft

Grønne Tak:
 • Parkanlegg på taket blir tilgjengelig for byens befolkning. Grønne tak hever de estetiske verdiene på bygget og bidrar til økt biologisk mangfold i bymiljøet.
 • Ved store nedbørsmengder vil avrenning til gater og avløpsnett forsinkes og faren for oversvømmelse reduseres.
Miljøbelastningen:
 • Informasjon og dialog med leietakere og naboer gir verdifulle miljøinnspill.
 • Prosjektteamet har ambisjoner om at bruk av energibesparende utstyr og høye krav til avfallssortering skal gi minimal belastning for miljøet og brukere av byområdet.
Miljøsertifisering:
 • BREEAM-NOR Excellent for Shopping
 • BREEAM-NOR Excellent for Business

Realiserte tiltak

Følgene tiltak har blitt realisert ifm prosjektutviklingen av Herbarium Business og Herbarium Shopping:
 • Sosiale medier er benyttet til å vise frem byens stolte byggeprosjekt på facebook gruppen Herbarium Shopping Stavanger. 
 • Byggherre har gjennomført leietakermøter for å informere om utvikling og status under byggeperioden 
 • Butikker i Herbarium Shopping har vært åpne i hele byggeperioden. Innehavere og ansatte har fått informasjon i leietakermøter hver 14. dag fra oppstart av rivearbeidene i juni 2018 til åpning av senteret i august 2019. 
 • Leietakere har gjennom prosjekteringsperioden vært deltakende i løsninger og valg som gir verdi for den enkelte leietaker. 
 • Prosjektets miljøsatsing med plan for to sertifiseringer til BREEAM-NOR Excellent er innarbeidet i informasjon og publikasjoner. 
 • Naboer ble informert om byggeplaner før oppstart med oppfordring til å følge byggeprosessen på prosjektets hjemmeside, på facebook eller via infoskjerm i Herbarium 1. etasje. Naboer har mottatt flere infobrev gjennom byggeperioden. 
 • SMS-tjeneste ble etablert for varsling av sprengningsarbeider. 
 • Infoskjerm i fellesareal i butikksenteret har publisert informasjon og fremdriftsplan i 3d som videovisning. 
 • Infoskjerm til internt bruk i prosjektet ble jevnlig oppdatert med informasjon som miljøtiltak, premiering for godt HMS arbeid og forbedringspunkter.