BYUTVIKLING

Om Herbarium

arrow_scroll-01

Det største byutviklingsprosjektet
i Stavanger på 50 år

Et nytt Stavanger Sentrum skal ta form i det som blir fremtidens Rådhuskvartal. Med Herbarium tar Øgreid Eiendom Sentrum ansvaret for det største byutviklingsprosjektet i Stavanger sentrum på 50 år.
Stavanger sentrum har idag den beste kollektivdekningen i regionen, samtidig finnes det god parkeringsdekning og enkel tilkomst i sentrum. I Ankerkvartalet er det i dag et etablert restaurant-og kontormiljø med selskaper innen bank, finans, advokat, konsulent og oljerelatert virksomhet. På tomt til gamle Straensenteret har Øgreid bygget det som ahr blitt byens mest attraktive kontorsenter på ca 7.500 kvm. Prosjektet er tegnet av Snøhetta, og vil være med å utvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon som arbeidsplass. Lokalene har en høy kvalitet, og være særlig arealeffektive. Det er etablert kantineløsning, trening-og garderobefasiliteter. Taket blir et av byens flotteste oppholdsrom.. Det er god parkeringsdekning i 2. etasje, og tilknytning til offentlig parkeringsanlegg i P-Kyrre (310 plasser), med direkte adkomst til både butikker og kontor.
Shopping-miljø

Butikkene i Herbarium skal er et galleri, der alle i familien finner det de liker. Variasjon som ryktes blandt venner og kjente, her må vi tilbake igjen. Smilene du møter gir deg signal om at også handels-miljøet er vellykket. Fordi Snøhetta også tenkte på dette i planleggingen av bygget. Ønsker du å bli en del av dette butikk-miljøet? Velkommen som leietaker.

Ønsker du å oppleve dette butikk-miljøet? Velkommen!
frame%2001
Business-miljø

Samlingen av butikker, bedrifter og opplevelser i Herbarium, gjør at alle kan glede seg til å gå på jobb. Ingen jobb er kjedelig her! Du vil glede deg til den gode lunchen er over, og du kan også ta deg god tid før du tar hjem etter arbeidstid. Dette er miljøet vi skaper i Herbarium.


 
frame%2002

Nøkkelinformasjon

Tomtestørrelse – mål (dekar)   5,1 mål  
Område for lagring av gjenvinnbart avfall ca 100 m2  
Beregnet strømforbruk 75 kWh/m2  
Beregnet bruk av fossil energi  0 kWh/m2  
Beregnet produksjon av fornybar energi  0 kWh/m2  
Beregnet vannforbruk 0,2 m3/m2  
Energiklasse A  
cam7

Miljø og Bærekraft

Grønne Tak:
  • Parkanlegg på taket blir tilgjengelig for byens befolkning. Grønne tak hever de estetiske verdiene på bygget og bidrar til økt biologisk mangfold i bymiljøet.
  • Ved store nedbørsmengder vil avrenning til gater og avløpsnett forsinkes og faren for oversvømmelse reduseres.
Miljøbelastningen:
  • Informasjon og dialog med leietakere og naboer gir verdifulle miljøinnspill.
  • Prosjektteamet har ambisjoner om at bruk av energibesparende utstyr og høye krav til avfallssortering skal gi minimal belastning for miljøet og brukere av byområdet.
Miljøsertifisering:
  • BREEAM-NOR Excellent for Shopping
  • BREEAM-NOR Excellent for Business