Nabovarsel

Kjære naboer!

arrow_scroll-01

Vedlagt følger litt info om utbyggingen av Herbarium

Øgreid Eiendom AS, eiere av Straensenteret, er i oppstart av byggefase som omfatter en total fornying av eksisterende Straensenter med utvidelse for kontorer og opparbeiding av grøntområde på taket til det nye Herbarium. I den forbindelse ønsker de å gi litt informasjon om arbeidet som skal pågå fremover.
Shopping miljø
Butikkene i Herbarium skal bestå av kjente og kjære butikker der alle i fami­lien finner det de liker og trenger. De fleste av dagens aktører blir med videre, samt det kommer flere nye som gir kunden akkurat det de behøver og litt til.

Kontorsenter
Øgreid Eiendoms ambisjoner har helt fra starten av utviklin­gen vært å bygge byens mest attraktive kontorer. Derfor blir Herbarium 3. til 7. etasje forbeholdt kontor og møtefasiliteter. Prosjektet er tegnet av Snøhetta, og vil være med å utvikle Stavanger sentrum som en attraktiv destinasjon
som arbeidsplass.

Entreprenør
Kruse Smith Entreprenør AS er totalentreprenør for pros­jektet, og vil stå for ombygging og nybygg i et senter som vil være i drift gjennom byggeperioden.

I forbindelse med det forestående arbeidet vil det pågå byg­ging fra april 2018 og frem til desember i 2019. Det vil i store deler av denne tiden beklageligvis foregå aktiviteter som kan oppleves både støyende og støvende for naboer. Det vil bli stenging av Lars Hertervigs gate med byggegjerde som avgrenser og sk­jermer gangsti og fortau mot Lendeparken og næringsbygget i Lars Hertervigs gate 3-5. Andre områder rundt bygget kan bli stengt i perioder. Transport med tunge kjøretøy vil trafik­kere byggeplassen med varierende hyppighet gjennom byg­getiden. Entreprenøren ønsker å begrense ulempene for naboene og utarbeider planer som skal styre sikkerhet og trafikkav­vikling til det beste for både involverte og omgivelsene.

Arbeidstider
Arbeidstidene på byggeplassen vil normalt være mellom kl. 07.00 og kl. 19.00 på hverdager, men i perioder vil det være aktivitet fra kl. 07.00 – kl. 21.00 og eventuelt på lørdager kl. 07.00 – kl. 17.00. På søndager og helligdager jobbes det ikke.

Støy og støv
Det er spesielt i perioder med riving og fundamentering at det vil bli støy som vanskelig kan unngås. Planlagt oppstart av riving er Juni 2018 og størstedelen av rivearbeidet vil pågå utover sommer og høst 2018. Tiltak for å begrense støv vil bli iverksatt og inspeksjoner på veien vil bli gjennomført for
å vurdere behov for soping.

Grønn utvikling
Målsetning for prosjektet er klassifisering BREEAM Excellent som innebærer at det i prosjekterings- og byggeperiode er fokus på å oppnå bærekraftig design som skal redusere miljø- og helsebelastninger.

Vi beklager ulempen dette vil ha for dere som er naboer i den perioden byggearbeidene pågår, men håper dere har forståelse for arbeidene som gjøres for området og det nye Herbarium.

Kjetil Thulin / Daglig leder Øgreid Eiendom Sentrum
Nabovarsel_Herbarium_KART
Klikk på bildet for å laste ned Nabobrev

Fremdriftsplan

Videoen viser fremdriften for byggingen av Herbarium.
krusesmith-logo
Hans R. Uthus
Kruse Smith Entreprenør AS
Epost: herbarium@kruse-smith.no
Mobil: 906 63 590
ogreideiendom-logo
Kjetil Thulin
Øgreid Eiendom AS
Epost: kt@ogreideiendom.no
Mobil: 975 24 211