arrow_scroll-01

Kontakt

Kontaktinfo

Senterkontor

Spørsmål om senterdrift, markedsføring eller leie av lokaler– kontakt Senterleder Sigve Mydland på tlf. 920 92 111
E-post:  senterleder@herbarium.no

Forvaltning og vaktmestertjenester: Newsec Rogaland:
Vaktmester: Atanas Dioisiev Tlf. 462 15 534 / Mail: atanas.dionisiev@newsec.no
Driftsleder: Sverre Dydland  Tlf. 979 86 362 / Mail: sverre.dydland@newsec.no
Newsec Vakttelefon: Tlf. 06760

Skan Kontroll vekter områdekontroll: Tlf:  476 29 968
Skan Kontroll Alarmsentral 24t: Tlf: 07526

HITTEGODS/GJENGLEMTE TING: VENNLIGST TA KONTAKT MED VAKTMESTER MELLOM 07.00-15.00
Senterleder2