Herbarium

Kontaktinfo

Er du interessert i
vite mer?

Er din bedrift interessert i å vite hvilke muligheter dere har Herbarium?
Kontakt oss for en gjennomgang av prosjektet.
kjetilt2
Kjetil Thulin
Daglig leder

Øgreid Eiendom Sentrum
Tlf: 975 24 211
E-post: kt@ogreid.no
 
klr 2296
Jon Brakestad
Eiendomssjef

Øgreid Eiendom Sentrum
Tlf: 905 17 432
E-post: jb@ogreid.no
 

Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019. Det blir travelt fremover!

Kjetil Thulin / Daglig leder Øgreid Eiendom Sentrum
Kontakt utbygger: Kjetil Thulin  |  975 24 211  |  kt@ogreid.no  |  Øgreid Eiendom Sentrum